Η ιστορία μας

Ο συνεταιρισμός από την ίδρυσή του έως και σήμερα παρουσιάζει τις ίδιες δραστηριότητες οι οποίες συνίστανται στην έκθλιψη του ελαιολάδου για λογαριασμό των παραγωγών-μελών του και στην εμπορεία του παραγόμενου ελαιολάδου.

Καθ' όλη τη διάρκεια ύπαρξης και λειτουργίας του συνεταιρισμού γίνονται προσπάθειες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και βελτίωσης του παραγόμενου προϊόντος με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Παλαιοπαναγία να διαθέτει ένα υπερσύγχρονο ελαιουργείο εναρμονισμένο με τις τελευταίες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

έτος ίδρυσης

1965

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς ιδρύθηκε το έτος 1965, σύμφωνα με το καταστατικό του.

a