Ο Συνεταιρισμός

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς ιδρύθηκε το έτος 1965, σύμφωνα με το καταστατικό του, έλαβε την υπ' αριθ.87306/28-04-1965 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας.

Ιδρυτές του Συνεταιρισμού ήταν ντόπιοι παραγωγοί, οι οποίοι αποφάσισαν να συστήσουν στο χωριό τους Αγροτικό Συνεταιρισμό.

Έδρα του Συνεταιρισμού είναι το χωριό Παλαιοπαναγιά της Δ.Ε Φάριδος του Δήμου Σπάρτης,ένα χωριό περίπου 400 κατοίκων στους πρόποδες του Ταϋγέτου. Στην περιοχή της έδρας το κύριο και σχεδόν αποκλειστικό προϊόν είναι το ελαιόλαδο. Η καλλιέργεια της ελιάς καλύπτει σε ποσοστό άνω του 90% των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ καλλιεργούνται ακόμα λίγα εσπεριδοειδή, κηπευτικά και στα πλέον ορεινά καρυδιές.

Οι σκοποί και οι δραστηριότητες του Συνεταιρισμού όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό του είναι οι εξής:

  • Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη αυτών μέσα σε μια κοινή σύμπραξη.
  • Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε νόμιμες δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει όλο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της παραγωγής και προμήθειας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της παραγωγής και προμήθειας των μέσων αγροτικής παραγωγής.