Τα μέλη μας

Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών,που ασχολούνται με την καλλιέργεια της ελιάς.

Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού συμμετέχει με μια μόνο συνεταιριστική μερίδα η οποία είναι ισοδύναμη για κάθε μέλος.Η μερίδα έιναι ονομαστική και αδιαίρετη.

Τη στιγμή αυτή ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς  αριθμεί 320 ενεργά μέλη.Κάθε μέλος συμμετέχει στο Συνεταιρισμό με μία μόνο μερίδα η οποία έχει οριστεί σε 550 ευρώ.

Ο Συνεταιρισμός είναι μέλος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας με στενή συνεργασία και οικονομική σχέση.