Τοποθέτηση ηλεκτρονικών δακοπαγίδων

Τοποθέτηση ηλεκτρονικών δακοπαγίδων

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς σε συνεργασία με την εταιρεία ¨ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ» και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τοποθέτησαν ηλεκτρονικές δακοπαγίδες σε αγροτεμάχια μελών του Συν/μου. Οι ηλεκτρονικές δακοπαγίδες βοηθούν με πιο άμεσο τρόπο στον έλεγχο του πληθυσμού του δάκου. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοπαναγιάς πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα, βελτιώνοντας έτσι την καταπολέμηση του δάκου και στοχεύει στη μαζική τοποθέτηση ηλεκτρονικών δακοπαγίδων στο μέλλον.

Φωτογραφίες: Δογαντζής Γεώργιος ( Πρόεδρος Δ.Σ)
Καπλάνη Εύη ( Γεωπόνος ) Παναγάκος Αλέξανδρος ( Γεωπόνος )